کارایی گروت در حالت خمیری در گروت ریزی

ساخت وبلاگ
چکیده : کارایی گروت در حالت خمیری، به منظور گروت ریزی در ریز صفحات پایه بسیار حائزاهمیت می باشد. این ویژگی ب... با عنوان : کارایی گروت در حالت خمیری در گروت ریزی بخوانید :

کارایی گروت در حالت خمیری، به منظور گروت ریزی در ریز صفحات پایه بسیار حائزاهمیت می باشد. این ویژگی به پارامترهایی مانند غلظت گروت و قابلیت جریان و در عین حال حفظ این قابلیت در بازه زمانی گروت ریزی وابسته است. عدم جداشدگی سنگدانه ها در خمیر گروت یک مشخصه بسیار مهم در این خصوص محسوب می گردد.

گروت ریزی,...
نویسنده : بیتا رفیع زاد بازدید : 34 تاريخ : جمعه 6 بهمن 1396 ساعت: 15:10