ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلیک و مشخصات ظاهری آن

ساخت وبلاگ
چکیده : ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربکسیلیک اترADMlX NE 320 در گالن 20 کیلو گرمی و بشکه 200 و نیز پالت ... با عنوان : ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلیک و مشخصات ظاهری آن بخوانید :

ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربکسیلیک اترADMlX NE 320 در گالن 20 کیلو گرمی و بشکه 200 و نیز پالت های 1100 کیلو گرمی در شرکت های معتبر و مجازعرضه می شود. مشخصات ظاهری ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربکسیلیک اتر بدین صورت است که مایع روان رنگ قهوه ای کمرنگ وزن مخصوص: 06/1 تا 07/1 گرم در سانتی متر مکعب در 20 درجه سانتی تولید بتن توانمند سازگاری ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربکسیلیک بدین صورت است که ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربکسیلیک اتربا هیچ افزودنی دیگری نباید مخلوط شود مگر اینکه توسط متخصصین شرکتهای معتبر تایید شده باشد.

ابر روان کننده بتن ,...
نویسنده : بیتا رفیع زاد بازدید : 26 تاريخ : سه شنبه 21 شهريور 1396 ساعت: 18:10