مصرف متداول روانساز بتن ADMIX SR 130

ساخت وبلاگ
چکیده : نوعی از مواد افزودنی بتن روانساز بتن ADMIX SR 130 میباشد که مصرف متداول روانساز بتن ADMlX LR 130 بین... با عنوان : مصرف متداول روانساز بتن ADMIX SR 130 بخوانید :

نوعی از مواد افزودنی بتن روانساز بتن ADMIX SR 130 میباشد که مصرف متداول روانساز بتن ADMlX LR 130 بین 2/0 تا 6/0 د رصد وزن سیمان( مجموع مواد سیمانی) می باشد. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایشات کارگاهی مجاز است. توجه: مصرف بیش از اندازه روانساز بتن ADMlX LR 130 باغث تأخیر در زمان گیرش های اولیه و نهایی و همچنین تأخیر در کسب مقاومت های کوتاه مدت می شود.

روانساز بتن , روانسازهای بتن,...
نویسنده : بیتا رفیع زاد بازدید : 30 تاريخ : جمعه 17 شهريور 1396 ساعت: 16:11