کاربرد فوق روان کننده بتن در زمان بتن ریزی

ساخت وبلاگ
چکیده : کاربرد فوق روان کننده بتن در زمان بتن ریزی در هوای سرد و برای بتن یا ملات ترمیمی استفاده می شود. همچ... با عنوان : کاربرد فوق روان کننده بتن در زمان بتن ریزی بخوانید :

کاربرد فوق روان کننده بتن در زمان بتن ریزی در هوای سرد و برای بتن یا ملات ترمیمی استفاده می شود. همچنین این فوق روان کننده بتن به عنوان یک فوق روان کننده زودگیر و کاهش دهنده آب در بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا مخصوصا مقاومت های اولیه بالا استفاده می شود و سوپر روان کننده یا فوق روان کننده بتن که بر پایه تکنولوژی تولید پلیمرها تولید می شود. این نوع فوق روان کننده بتن به عنوان کاهش دهنده آب بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا استفاده می در ساخت بتن های پیش تنیده و پس تنیده در ساخت بتن حجیم , بتن ریزی در هوای گرم کاربرد دارد

روان کننده بتن , فوق روان کننده بتن , ابر روان کننده بتن , فرا روان کننده بتن ,...
نویسنده : بیتا رفیع زاد بازدید : 21 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 14:33